SERVEIS

Dret Matrimonial (Divorcis)

Tramitem procediments de divorci de mutu acord o contenciós.
Així mateix, tramitem procediments de guarda i custòdia, extinció de parelles de fet, suport a persones discapacitades, procediment de modificació de mesures i execució de sentències.

Desplaça cap amunt