SERVEIS

Dret immobiliari i de la construcció

Redacció de contractes d'arres, compravendes privades, opcions de compra, preparació d'escriptures notarials, gestió fiscal i registral, reclamacions per defectes de construcció a promotors, constructors, arquitectes i aparelladors.

Desplaça cap amunt