SERVEIS

Dret administratiu

Intervenció en procediments administratius, sancionadors i disciplinaris. Intervenció davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Desplaça cap amunt